پیشرفت گوگل در ارسال کالا توسط پهپادها

پیشرفت گوگل در ارسال کالا

شرکت های گوگل و آمازون همواره در تلاش هستند که کالاها را با استفاده از پهپادها ارسال کنند اما با توجه به مشکلات زیادی که بر سر راه است